• Søren Bundgaard Rahbek den 27-08-2015
  Auraskolen træffe og telefontider er som følger:
  Auraskolen   Skolens telefontid Klubber
  7616 2300 Kontortid SFO morgen Skoletiden SFO eftermiddag 15.00 - 21.00
  Hjerting 08.00 - 12.00 06.00 - 08.00 08.00 - 15.00 14.00-17.00  
  7616 2710   7616 2740 7616 2710 7616 2740 7616 8075
  Bryndum 08.00 - 12.00 06.00 - 08.00 08.00 - 14.00 14.00-17.00 Tarp:  7616 4565
  7616 2903   7616 2861 7616 2903 7616 2861 V. Nebel: 7616 2592
  Sønderris 08.00 - 12.00 06.00 - 08.00 08.00 - 14.00 14.00-17.00  
  7616 2301   7616 2336 7616 2301 7616 2336 7616 2390
 • ikon
  Jens Skouboe den 24-08-2015

   
  Fritagelse til Kulturskoleaktiviteter/ Eliteidræt der ligger i skoletiden.

  Vi har været i tvivl om hvordan vi på skolen har skullet forholde hos til fritagelse af elever. Vi har efterspurgt retningslinjer i skoleadministrationen, som har videresendt til undervisningsministeriet.

  Vi har modtaget retningslinjer, som skal anvendes i forbindelse med fritagelse til Kulturskoleaktiviteter.

  Vi afventer fortsat retningslinjer i forbindelse med fritagelse til Eliteidræt.

  I foråret da I meldte jeres børn til undervisning på kulturskolen, var al undervisning ikke obligatorisk (Lektiehjælp).
  Det er den nu efter folketingsvalget. Det betyder, at elever der ikke deltager hele skoledagen, noteres som fraværende. I de tilfælde hvor børn skal deltage i undervisning på kulturskolen i skoletiden, skal I derfor ansøge Kulturskolen om fritagelse fra skolegang på egen skole.
  Dette sker via en blanket I får ved henvendelse til kulturskolen.

  Her på skolen modtager vi en liste fra Kulturskolen med de pågældende elevers navne. Som skole skal vi vurdere om fritagelsen kan efterkommes. Herefter modtager I et skriftligt tilsagn om fritagelse. 
   
  Undtaget herfor er musikalsk forskole.

  Venlig hilsen
  Pernille Plantener & Jens Skouboe
   
 • ikon
  Cindie Laugesen Pedersen den 21-08-2015
  I foråret 2015 besluttede Børn og Familieudvalget at ændre Folkeskolelovens § 26, afstandskriteriet.

  Ændringen indebar, at alle elever i 0. – 9. kl. nu fik mulighed for at søge om fribefordring, hvis skolevejen var længere end 2,5 km.

  fra hjem til distriktsskole/afdeling.

   

  Børn og Familieudvalget har nu truffet en beslutning om, at forsøgsordningen udvides, med virkning fra 1. september d.å.,

  til at omfatte samtlige folkeskoleelever fra 0.-9. kl., som har en længere skolevej end 2,5 km. mellem hjem og skole, uanset

  hvilken skole/afdeling de har valgt af Esbjerg Kommunes folkeskoler.

  Ønsker man at søge fribefordring på baggrund af ovenstående, kan ansøgningsskema indhentes via skolens kontor.

Ingen aktuelle nyheder
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen